KISSA

Sara – Epilepsi

Sara – Epilepsi nedir?

İnsanın ne söyleyeceğini bilemeyeceği şekilde aklının bozulması anlamına gelir. Hasta söylediği ile söyleyeceğini birbirine bağlayamaz ve beyin sinirlerinde meydana gelen bozulma sonucu hafıza kaybına uğrar. Bu akıl bozukluğu ile birlikte sara hastasının hareketlerinde de bozulma vardır. Şuursuz davranışlar, kasılmalar ve baygınlıklar geçirirler.

Sünnetten Delil
“Abdullah İbni Abbâs radıyallahu anhümâ bana:

– Sana cennetlik bir kadın göstereyim mi, dedi. Ben:

– Evet, göster, dedim.

İbn Abbâs şöyle dedi:

– Şu (iri yarı) habeşi kadın var ya! İşte bu kadın (bir gün) Nebî sallallahu aleyhi ve sellem’e geldi ve:

– Beni sara tutuyor ve üstüm başım açılıyor. İyileşmem için Allah’a dua ediniz, dedi.

Nebî sallallahu aleyhi ve sellem:

– Eğer sabredeyim dersen, sana cennet vardır. Ama yine de sen istersen, sana şifa vermesi için Allah’a dua ederim, buyurdu.

Bunun üzerine kadın:

– Ben (hastalığıma) sabrederim. Ancak sara tuttuğu zaman üstümün başımın açılmaması için dua buyurunuz,dedi.

Nebî sallallahu aleyhi ve sellem de ona dua etti.”(Buhârî, Merdâ 6; Müslim, Birr 54)

Sara Hastalığının Sebeplerinin Birisi de Cin Çarpmasıdır
Cinler şeffaf ve latif varlıklar olduklarından dolayı ve insan oğlunun damarların da dolaşa bilme kabiliyetleri olduğundan dolayı insanın beyninde ki tahribata da yol açabilirler.

 

Sara – Epilepsi

Doktorların Cinlerden Dolayı Sara Hastalığı Hakkında ki Görüşleri
Amerika psikolojik araştırmalar derneği üyesi Amerikalı bilim adamı Carrington modern ruhi olaylar kitabında cin çarpmasını şöyle anlatır.

Cin çarpması en azından onu destekleyen bir çok dehşet verici vakıa bulunduğu ve durumun böyle olduğu sürece ilmin ihmal edemeyeceği bir olaydır.
Onu araştırmak sadece akademik yönden şart değildir. Çünkü bu şu anda yüzlerce ve binlerce kişinin başındadır. Ve onların bundan kurtulması acil bir tedavi gerektirmektedir. Eğer biz nazar-i yönden cin çarpmasının şiddetini kabul edersek önümüze geniş bir inceleme ve araştırma alanı açılır ve bu modern ilmin ve sosyal düşüncenin istediği yardım, hizmet ve tahammül ister.

Sara’ nın Kur’an ile Rukye Tedavisi

Abdullah İbn-i Mesud sara hastasını Kur’an okuyarak tedavi etmiş ve Rasullulah (SAV) buna ses çıkartmamıştır.

Ebu Yala Hunes es-Sağani, O’da Abdullah İbn-i Mesud’dan şunu rivayet etti. Abdullah İbn-i Mesud bir hastanın kulağına birşeyler okumuş O’ da kendine gelmiştir. Bunun üzerine Rasullulah (SAV) O’ nun kulağına ne okudun dedi.

-Abdullah İbn-i Mesud; O’nun kulağına Müminun Suresinin son ayetini okudum dedi,

-Rasullulah (SAV) hayır, ilham edilmiş bir zat onu bir dağın üzerine okusaydı dağ yok olurdu buyurdu.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir