BİLGİ BANKASIDeğişik BilgiEĞİTİM-KÜLTÜRKISSA

Oruçlu iken Boy Abdesti almak veya Banyo yapmak Orucu bozar mı?

Sual : Oruçlu iken Boy Abdesti almak veya Banyo yapmak Orucu bozar mı?

Cevap : Hayır, ağız veya burundan su yutulmadıkça banyo yapmakla veya gusül abdesti almakla oruç bozulmaz.

Hazreti Aişe ile Ümmü Seleme validelerimiz Resulullah’ın Ramazanda imsaktan sonra gusül abdesti almış olduğunu rivâyet etmişlerdir.

Resulullah (sav.) üzerine şehadet ederim ki, o, ihtilamdan dolayı değil, cinsel ilişkiden dolayı cünüp olduğu halde sabahlar, sonra (cünüp olarak girdiği o gün de gusul abdesti alıp) oruç tutardı dedi.
Daha sonra Ümmü Seleme’nin yanına girdik. O da, Aişe’nin söylediğine benzer söz söyledi.

Kaynak: Buhâri,Savm 25

Buna göre geceden cünüp olarak imsak vaktine girmek oruca zarar vermediği gibi, oruçlu iken boy abdesti almak da orucu bozmaz.

Oruçlu iken Boy Abdesti almak veya Banyo yapmak Orucu bozar mı?

Ek Bilgi:
Hadiste; Resululiah (s.a.v)’in cünüp olarak sabahlamasının, ihtifamdan dolayı değil, hanımlarından biriyle cinsel ilişkiden dolayı olduğu açıkça ifade edilmiştir. Bu İfade, bize, iki konuyu açıklamktadır.

  1. ihtilam, şeytandan dolayı olur. Resulullah [sav,]’e ise şeytan yaklaşamaz.
  2. Cinsel ilişki, kasdî bir davranıştır. İhtilam ise insanın elinde olan bir şey değildir. Hadiste, Resulullah (s.a.v)’in, kendi kasdî ile cünüp olduğu halde sabahlayıp oruca devam ettiği bildirilmektedir. Öyleyse kasde dayanmayan İhtilam olmaktan dolayı cünüp olan kişi de, tereddütsüz olarak orucuna devam edebilir.

Hadis, hüküm yönünden; geceyi cünüp olarak geçirmenin orucun sıhhatine engel olmadığını ortaya koymaktadır. Bu hüküm, cünüplüğün, cinsel ilişkiden veya ihtilamdan olması, orucun farz veya nafile olması hallerini kapsar.
Guslün, fecirden önce yada sonra olması da hükmü değiştirmez.

Çünkü Resulullah (s.a.v)’in ümmetine cevazı belirtmek için yaptığı bu hareket, bütün olasılıkları içine almaktadır. Ulemanın cumhurumun görüşü böyledir. Nevevî (ö. 676/1277), bu konuda icma olduğunu nakleder.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir