KISSA

KALEMİN CİHADI

“O kalem ile yazmayı öğreten, insana bilmediğini öğretendir”.(96/4-5) ilahi mesajda buyrulduğu gibi ilk inen ayetlerde kalemin ehemmiyetine vurgu yapılmıştır. Ancak biz burda kalem kavramının uzayda yer kaplaması hasebiyle bir madde olarak şekilselliği, biçimselliği ve keyfiyyeti değil de “kalem”kelimesinin işlevi ve mahiyeti üzerinde durmak istiyoruz.Şayet “kalem”kelimesinin maddi(nesnesel)boyutu üzerinde duracak olursak 21.yy’ın modern teknoloji çağında bu kavram, hemen zihin dünyamızda akla ilk gelen “bilinen kalemden”bilgisayara kadar bütün okuma, yazma ve bilgi alıp verme araçlarını ihata ettiğini de belirtmemiz gerekir.Ancak bu araçlar dahi “yaratan rabbinin adıyla oku!”(96/1)kaidesine idhal edilir. Keza Kur’ân’da “kalem”adıyla bilinen  bir sure vardır. Kur’ân bu surenin ilk ayetinde kaleme ve kalemin yazısına yemin ederek ehemmiyetini bizlere arz ediyor. Ayrıca Resul-i Zişân(as) şöyle bildiriyor.”Allah’ın ilk yarattığı şey kalemdir. Allah kalemi yarattıktan sonra ona “olacakları yaz! dedi, o da yazdı”.
Kalemle ilgili bazı ön malumatlar verdikten sonra asıl konumuza  geçelim. Başlığımızda da belirttiğimiz gibi bugünün cihad vasıtası kalemdir. Evet 21.yy’ın cihad vasıtası kılıç değil kalemdir. Zaten kılıçla yapılması gereği duyulan cihad da kalemsizlikten kaynaklanmıyor mu? Maalesef bugün kılıç ve silah, zulüm ve cinayet kalemsizlikten, ilimsizlikten kaynaklandığı için bunlara sarılma gereği duyuluyor. Kaldı ki kılıç ve silah cihad görevini yapsa da Peygamber Efendimiz(as) nezdinde kalemden daha muteber değildir.Bu ehemmiyetin izahatıyla ilgili hadis-i şerifte şöyle buyrulmuştur.”Kıyamet günü âlimlerin mürekkebi şehidlerin kanı ile tartılır. Âlimlerin mürekkebi şehidlerin kanından daha ağır gelir.”
Ne eseftir ki bugün yalnızca “maddi”boyutu öne çıkarılarak cihad kavramının ruhuna ayrı bir mefhum yükleniyor. Oysa c-h-d sözcüğünden türeyen cihad; çalışmak, çabalamak, gayret etmek anlamında Kur’âni bir mefhum değil mi? Ve bütün bu özellikler cihad-ı manevi olan ilim cihadının vasıtasında fazlasıyla yer almıyor mu? Bilinmelidir ki bugün kılıç ve silahla yapılan cihad-ı maddi değil, ilim, fikir ve kalemle yapılan cihad-ı manevi daha evveldir, daha elzemdir ve daha muteberdir.
Ecdadımız bir madde(nesne) olarak kaleme bile öylesine ehemmiyet verirmiş ki kalemi yere değil yukarıya koyarlarmış. Adına ayet var, adına âyet inmiş diye. Asıl marifet kalemi Hak için kullanmak ve Hakkı razı edecek hakikatler ortaya sergileyebilmektir. Öyle ya kalem: En gür sadayla Hakkı haykırmaktır. Zulmün çarklarına çomak sokmaktır. Rabbimiz kalemiyle cihad edenlerden eylesin bizi inşâAllah.

(Âmin)

Kalem  kılıçlara galip gelecek ve her şey insanlığın saadetini sağlayacak olan islâm içindir.
((Wesselam Me’ad-Dua))

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir