KISSA

Kadının en hayırlısı

“Hz. Ali (r.a) şöyle anlatır:
“Bir gün Hz. Resûlullah (s.a.v) bize, ‘Bir kadın için en hayırlı durum hangisidir?’ diye sordu. O anda bir cevap veremedim. Fâtıma’nın yanına dönünce,
“Ey Muhammed’in (s.a.v) kızı! Hz. Resulullah (s.a.v) bize bir mesele sordu, nasıl cevp vereceğimiz bilemedik” dedim. Fâtıma,
“Ne sordu?” dedi. Ben,
“Bir kadın için en hayırlı durum hangisi dir?” diye sordu, dedim. Fâtıma,
“Bunun cevabını bilemediniz mi?” dedi. Ben de
“Hayır, bilemedik!” dedim. O zaman Fâtıma,
“Bir kadın için en hayırlı durum, bir zaruret hali hariç onun yabancı bir erkeği görmemesi; yabancı bir erkeğin de onu görmemesidir” dedi. Akşam olunca Hz. Resûlullah (s.a.v) ile birlikte oturuyorduk. Ben, Peygamber Efendimiz’e (s.a.v),
“Ey Allah’ın Resûlü! Siz bize bir mesele sormuştunuz, biz de bilememiştik. Bir kadın için en hayırlı durum, onun yabancı bir erkeği görmemesi; yabancı bir erkeğin de onu görmemesidir” dedim. Resûlullah Efendimiz (s.a.v),
“Bunu sana kim söyledi?” buyurdu. Ben de,
“Fâtıma” dedim. Peygamber Efendimiz (s.a.v),
“Doğru söylemiş; şüphesiz Fâtıma benden parçadır” buyurdu.96
Bir kadın için en hayırlı yer, evinin içidir. Namaz için bile olsa kadının dışarı çıkması daha hayırlı değildir. Tedavi, eğitim, hizmet ve zaruri ihtiyaç durumları hariç, kadın yuvasının dışında olmamalıdır. Kalbini ve edebini düşünen kimseler için bu çok önemlidir.
Bir kadın için en kutsal vazife anneliktir, en emniyetli yer yuvasıdır, en güzel arkadaş Allah için yaşayan kocasıdır, en hayırlı meşguliyet ibadettir, en huzurlu an yavrularının sevincini seyretmektir, en güzel süs edeptir.
KAYNAK 95 Gazâlî, İhyâ, 2/61.
96 bk. Müttakî-i Hindî, Kenzü’I-Ummât, nr. 46011. Ebû Nuaym, Bezzâr, Mùsned, nr. 526; Heysemî, Mecmauz-Zevâid, 4/255.
PAYLAŞALIM HERKES OKUSUN

Dini Hikaye seven kardeşlerimiz
Bizi TAKİP etsinler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir