BİLGİ BANKASIDeğişik BilgiEĞİTİM-KÜLTÜRKISSA

Annenin Hakkını Helal Etmesi

Annenin Hakkını Helal Etmesi

Bir gün Hz. Peygamber’e (asm) birisi gelir ve:
“Ya Resulullah! Bir genç ölmek üzere. Ona ölürken ‘La ilahe illallah…’ sözü telkin edildi. Ama bunu söylemedi.” der.

Resulullah (asm):

 • “Namaz kılıyor muydu?” diye sorar. Adam:
 • “Evet, diye cevap verince Resulullah (asm) ile birlikte kalkarak o gencin yanına giderler. Hz. Peygamber (asm) ölmek üzere olan delikanlıya”:
 • “La ilahe illallah de, diye telkinde bulunur.” O da:
 • “Söyleyemiyorum, gücüm yetmiyor.” der. Hz. Peygamber (asm):
 • “Niçin?” diye sorunca, orada bulunanlardan birisi:
 • Annesine isyan ediyordu” diye cevap verir. O zaman Hz. Peygamber (asm):
 • “Annesi yaşıyor mu?” diye sorar.
 • “Evet!” derler. Ve çağırırlar. Kadın gelince Hz. Peygamber (asm) ile kadın arasında şu konuşma geçer:
 • “Bu senin oğlun mu?”
 • “Evet.”
 • “Kızgın alevlerle yanan kocaman bir ateş gördüğünde sana:
 • “Eğer oğlunu sen bağışlarsan biz de bırakırız, yoksa onu gördüğün bu ateşe atacağız denilse bağışlamaz mısın?”
 • “Ya Resulullah! Öyleyse onu affediyorum.”
 • “Ondan razı olduğuna dair Allah’ı ve beni şahit tut.”
 • “Allah’ım! Sen ve Peygamberim şahidimsiniz, oğlumdan razıyım” dedi.
 • Hz. Peygamber (asm) bu konuşmadan sonra delikanlıya dönerek:

“Ey Delikanlı ‘La ilahe illallahü vahdehü la şerike leh ve Eşhedü enne Muhammeden Abdühü ve Rasülühü’ de, diye telkinde bulunur ve delikanlı bu kez söyleyebilir.” Bunun üzerine Resulullah (asm):
“Şefaatim sebebiyle onu ateşten kurtaran Allah’a hamd olsun, der.”

Kaynak; Taberânî, Ahmed

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir