BİLGİ BANKASIDeğişik BilgiKISSA

Kurbana Dair Meseleler

Kurbana Dair Meseleler

 • Her aileye bir kurban kesmek yeterli olur mu?
 • Hangi Hayvanlardan Kurban Olmaz?
 • Kurban Eti Nasıl Muhafaza Edilir?

Kurban Nedir?

Zarûri Ve asli ihtiyaçlarını karşılayıp borçlarından sonra nisâb miktarı mala sahip  olan her müslümana,  senede bir defa kurban bayramı günleri içinde kurban kesmek vâciptir.

Kimler Kurban Kesmelidir?

Kurban Nisâbı; Aslî ve zârurî ihtiyaçlarından başka fitre vâcib olacak kadar malı-parası olan, hür ve makîm ( Yolcu olmayan) erkek ve kadın her Müslümana Kurban kesmek Vâcîptir.

Her aileye bir kurban kesmek yeterli olur mu?

Ülkemizde kesilen hayvan sayısı toplam  nüfusun %10’una  tekabül ediyor. Bu da gösteriyor ki; her ailenin bir kurban kesmesi gibi yeterli bir anlayış var. Cumalara aileden biri gitmesinin yeterli olmadığı ya da hac farizasını yerine getiren dedenin, torunu üzerindeki farziyeti kaldırmayacağı gibi, şartları tutan ailelerin sadece bir kurbanla iktifa etmeleri, Allâh-u Teâla’ya yakınlaşma niyetiyle kesilen kurbanda yeterli olmaz.

Kurban Kesmenin şartları kendisinde bulunan ailenin bütün fertlerinin kurban kesmesi icap eder.

Hangi Hayvandan Kurban Olmaz

Kurban; koyun, keçi, sığır, manda ve deveden olur. hayvanın sağlıklı, azaları tam ve besili olması ibadetin sıhhati için şarttır.

Kendisine sekiz kusurdan biri bulunan hayvan kurban olmaz

 1. iki gözü kör olan
 2. Tek gözü olmayan
 3. Kulak veya kuyruğunun tamamı veya ekserisi kesilmiş, kopmuş olan
 4. Dişlerinin ekserisi olmayan
 5. Boynuzlarının birisi veya ikisi kökünden kırılmış olan
 6. Memesi kesilmiş veya kopmuş olan
 7. ilikleri kurumuş olan (Çok zayıf Olan.)
 8. Kesilecek yere gidemeyecek kadar topal olan

Yaş Tayini

Kurban Edilecek sığırın en az iki yaşını doldurmuş olması gerekmektedir. İki yaşını doldurduğunun  işareti ön iki kesici dişinin düşmüş olmasıdır. Buna halk tabiri ile “Kapak atmak” Denir.

 

ORTAK KESİLEN KURBAN NASIL TAKSİM EDİLİR?

Kurban ortak kesildiğinde etini tahminen câiz olmaz, tartarak taksim etmek icap eder.

Bir Kimse kendisi, ailesi ve büyük çocukları için kurban etmek niyetiyle bir sığır alsa etini taksim eylemek şart olmaz

Kurban Eti Nasıl Taksim Edilir?

Kurban etinin üçe taksimi müstehaptır.

 1. üçte biri sadece olarak verilir.
 2. üçte biriyle akraba ve dostlarına hediye veya ziyâfet verilir.
 3. üçte birini de nafakaları olan ailesine ve evladına yedirir. (Bedâyi)

Kurban etinin bir kısmını hediye etmek veya tamamnını bağışlamak  câizdir.

Kurban Kestikten sonra Kılınacak Namaz

kurban sahibi kurbanını kestikten veya başka birine kestirdikten sonra “Kurbanınızı kestiğinizde elinizdeki bıcağı  bırakın. Sonra iki Rek’at Namaz kılın. Müslümanlardan hangi kimse bu iki rek’at namazı kılarda Allahü Teâla hazretlerinden birşey isterse Allahü Teâla hazretleri elbette o Kimseye istediği şeyi verir.” hadis-i şerifine uyarak iki rek’att teşekkür namazı kılmak müstehaptır.

2 Rek’at  teşekkür namazında;

Birinci Rek’atteFatiha’dan Sonra bir innâ a’taynâ… ikinci Rek’atte Fatiha’dan sonra bir ihlas-ı şerif okunur.

Namazdan Sonra;

“Allahümme Haze’l kebşu, (ev haze’l bakaru, ev Haze’l-ma’zü) minke ve leke ve ileyke. Fetekabbel minni bilutfike ve keramike kema tekabbelte min ibrahime halilike ve ismaile zebihıke ve muhammedin habibike bifazlike ve cüdike ve keramike ya ekrame’l ekramin” duasını Okuyup dini ve dünyevi hacetler istenir.

 

Temiz ve sağlıklı bir Et

Kurban Önbcesinde, kesim anında ve sonrasında temizliğe itina gösterilirse etin bozulması engellenmiş ve insan sağlılığı üzerindeki kötü tesirler azaltılmış olur.

Kurbana Dair MeselelerEn az -18 derecede

olmak şartıyla

4-6 ay boyunca muhafaza

edilebilir.

 

 

Kurbana Dair Meseleler

 

Etler buzluktan doğrudan oda sıcaklığına 

çıkarılıp mikrobiyel faaliyetlere sebebiyet verilmemeli.

Öncelikle buzdolabının altına konulup sonra yenmelidir.

Kurbana Dair Meseleler

Kesim Sonrasında

etler 8-10 saat serin

ve temiz bir yerde

dinlendirilmelidir.

böyle yapılmazsa et sert olur.

 

 

Eti Buzdolabına

veya

dondurucuya koyma imkanı yoksa

sirkeyle ıslatılmış beze sararakda saklanabilir.

Ayrıca limon suyuyla ovulan et de

serin ve hava alan bir yerde

1-2 gün bozulmadan kalabilir.

 

kanı iyice akıtılmış et daha sağlıklıdır. et kıyma haline getirilirise dokularındaki suyun serbest kalması sebebiyle etlerin dayanıklığı azalır.

Kurban derisi Satılabilir mi?

Kurbanın derisini, Resülüllah’a uyup, Allah Rızası için Sadaka olarak vermek daha faziletlidir.

Zira deri kurbanın bir parçasıdır.  Resülüllah Efendimi (S.A.V)

Kurban Derisini Satanın Kurban (Sevab)ı yoktur. buyurmuşlardır.

İmâm ebü yûsuf hazretleri bu hadis-i şerif ile delil getirerek “Kurbanın Derisi -vakfedilen şeyler gibidir- asla Satmak caiz olmaz” Buyurmuştur.

Deriyi, emeği mukabilinde kurban kesen kimseye vermek de caiz değildir.

 

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir